2013. szeptember 28., szombat

tanári vélemények 2/2


Stadler Andrea


Iskolánk 14. ügyintéző titkár szakos tanulói 2013. szeptember 8 és 28-a kӧzӧtt háromhetes szakmai gyakorlaton vettek részt Portsmouth-ban, az Egyesült Királyság egyik városában. Egy sikeres pályázat során bepillantást kaphattak az itteni elektronikus ügyintézésről, a munkahelyeken folyó adminisztratív munkavégzésről, a külӧnbӧző ügyviteli módszerekről.

A 11 diák mindennapjait kolléganőmmel kísértük végig nagy-nagy figyelemmel. Jómagam szakmai szempontból néztem és értékeltem a projektet, hisz az előző tanévben – és az idén is – én tanítottam és tanítom nekik az irodai ügyvitel, a kommunikáció, a levelezési, valamint a titkári ismeretek tantárgyakat, amelyek nagy részéből elméleti és gyakorlati képzésben is részesültek. Meglátásom és tapasztalatom a kӧvetkezők voltak.

Hallgatóinkat 5 munkahelyre osztották be: négyen az Insight4life-hoz, ketten a Sue Ryder-hez, egy diák a The Akash Restaurant-hoz, ketten az A1 AUTOMAC Ltd.-hez, szintén ketten pedig a British Heart Foundation-hӧz kerültek.

Az Insight4life-nál a gyerekek igen érdekes és hasznos tevékenységekkel foglalkoztak: hanganyagok vágásával, hallott szӧveg fordításával angolról magyarra, majd vissza, videoanyagok készítésével, válogatásával, adatok rendszerezésével, sorrendbe rakásával, reklámanyagok keresésével. A feladatokat csapatmunkában végezték, ami nagyfokú kooperációt igényelt részükről. A tréning a gyakorlati életben jól hasznosítható ismereteket adott, amit az otthoni munkájukban is alkalmazni tudnak.

A Sue Ryder és a British Heart Foundation alapítványoknál diákjainkat jótékonysági feladatokkal bízták meg. Hazánkban jóval kevesebb lehetőség nyílik arra, hogy ehhez hasonlóval megismerkedjenek. Kitartóan és lelkesen dolgoztak a sérült emberekért. Jó volt látni az itteni emberek ӧnzetlen adakozását. Ezeket a módszereket otthon is szívesen megvalósítanák.

Az étteremben tanulónk megismerkedett a külӧnbӧző bizonylatok tartalmával, kezelésével, az áfá-s termékek iktatásával, egy vállalatvezetési rendszerrel. Vendéglátással kapcsolatos adatnyilvántartásokat rӧgzített, melyek által hasznos információkat szerzett az itteni pénzügyi adminisztráció terén.
Az A1 AUTOMAC Ltd.-nél lányaink szintén adminisztrációs tevékenységet folytattak: számlázást, iratok selejtezését számítógépes programokkal. Megismerték a számlázási kӧnyv tartalmi, formai kritériumait, lehetőség nyílt számukra a készpénzes és készpénz nélküli fizetési módok elsajátítására, mely igen felelősségteljes munkát és kellő figyelem-ӧsszpontosítást igényelt.

Ӧsszességében elmondható, hogy hallgatóink a három hét alatt sok hasznos, bizonyos területeken aprólékos szakmai tudásban részesültek. Az iskolában tanult elméleti ismereteik jól hasznosultak az itteni gyakorlat során. Munkáltatóik maximálisan elégedettek voltak feladataik elvégzésével, hozzáállásukkal, tanulóink megismerték az itteni munkakultúrát, ezt a kevésbé hierarchikus rendszert, ahol főnӧk-beosztott egyenjogú partnerek. Ez a kӧzvetlen támogató légkӧr motiváló hatással volt munkájukra, hangulatukra.

Az itt tartózkodásuk során a munkanaplók ilyen részletes (napi szinten leírások, szerzett tapasztalatok, képek, új szavak) vezetése és javítása igen sok energiát és időt igényelt mindannyiunk számára. A helyi tapasztalat az, hogy hetente egy alkalommal, rendszerint a hét végén ӧsszegzik, illetve leigazoltatják a heti tevékenységeiket. A Training Vision is ezt a formát kérte tőlük és tőlünk. A diákok számára ez kevésbé volna megterhelő a napi munkájuk után.

Emellett a technika is komoly problémákat okozott az elvégzett munka napi adminisztrálásában: angol billentyűzet, számítógépes program, folyton lefagyó eszkӧzӧk, igen kis kapacitású Internet.

Mindezek ellenére feladataikat tisztességesen végrehajtották, de ӧrӧmmel térnek haza, hogy az itteni ismereteiket hasznosítsák.

tanári vélemények 2/1


Tӧrӧk Rózsa Mária

2013. szeptember 8-tól 28-ig 11 diákunk 2 tanár kíséretével  3 hetes szakmai gyakorlaton vett részt az Egyesült Királyságban, Portsmouth városában a Leonardo Mobility Program keretén belül.

Diákjaink - a 14/ü tanulói - ügyintéző titkár szakirányultságúak. A program célja a tanulók szakmai, nyelvi, kultúrakӧzi ismereteinek kiszélesítése volt egy idegennyelvi kӧzegben. Hallgatóink családi kӧrnyezetbe kerültek, tӧbbszӧr más országbeli diákokkal együtt, pl. németekkel, szlovákokkal, olaszokkal.

Munkahelyeik zӧmében jótékonysági intézmények voltak, külӧnbӧző alapítványok, amelyek vagy szívbeteg emberek számára gyűjtenek adományokat vagy lelki sérültekkel foglalkoznak. Ezek a Sue Ryder, a British Heart Foundation és az Insight4life intézményei. 3 tanulónk nem jószolgálati munkában vett részt, ők egy autószerviz, illetve egy étterem adminisztrációját vezették. Azon felül, hogy adminisztrációs és informatikai tevékenységet végeztek, megtapasztalhatták az ӧnzetlenség, az empátia, a másokon való segítés érzését. A nagyfokú tolerancia, a külӧnbӧző hátránnyal való élet elfogadásának és segítésének életérzése is mindennapjaik része lett.

A gyakorlat másik nagy eredménye a diákok fokozatos nyelvi magabiztossága volt. Eleinte nagy félelmeik voltak, hogyan fognak társalogni a háziakkal, a munkatársaikkal, de napról napra ezek az érzések enyhültek, egyre tӧbbet megértettek a helyi nyelvjárásból is, ami  egyáltalán nem kӧnnyű. Eleinte a többség igényelte az állandó tolmácsolást, később azonban a mimikájukban követhető volt a hallott szöveg egyre nagyfokúbb megértése. A program elején a munkahelyeiken is többet kérték a nyelvi közvetítést, de a későbbiekben csak a bonyolultabb kérések, instrukciók során kérték a megerősítést. Nyelvi magabiztosságuk, a hallott szöveg megértésének készsége rengeteget fejlődött, szókincsük gyarapodott.

Ezeken felül a szakmai program további nagyon nagy érdeme még a kulturális ismereteiknek a bővülése, a helyi és a londoni kirándulások során sok-sok élménnyel, látnivalóval gazdagodtak. A napi munka után ezek a kirándulások enyhítették az erősӧdő honvágyat. Csodálatos 2 napot tӧltӧttünk Londonban, telis-tele látnivalókkal, érdekesebbnél érdekesebb  élményekkel. A portsmouth-i nevezetességek is lenyűgӧzőek voltak, a tenger kӧzelsége pedig nagyon külӧnleges érzést nyújtott.
A 3 hét során az interkulturális ismeretek bővülése is fontos szerepet kapott. Egy soknemzetiségű, soknyelvű és kulturájú társadalom nagyfokú alkalmazkodást és toleranciát igényel. Ez itt jól megtanulható, megtapasztalható, megfigyelhető. Diákjaink tӧbbsége nemzetkӧzi csapatban dolgozott a munkahelyén, illetve tӧltӧtte napjait a családoknál. Az eltérő kulturális értékek, ételek, szokások elfogadása és nem azonnali elutasítása egy igazi életre szóló ismeret.

A 3 hétnek voltak nehézségei is. A diákok még sohasem voltak ilyen hosszú ideig távol családjaiktól.  Megtapasztalni azt, hogyan lehet leküzdeni az otthoni ízek, a szeretteik utáni vágyakozást nagy kihívás volt mindannyiunk számára. Tartani egymásban a lelket, biztatni, lelkileg mindenkit gondozni a nap 24 órájában számunkra, kísérők számára sem volt egyszerű. Mivel nem egy helyen laktak és dolgoztak, ezért ezek nyomon kӧvetése, gondozása non-stop és igen megterhelő volt. Sajnos a technika sem volt a helyzet magaslatán, a telefonok, tabletek rendszeresen lefagytak, nem műkӧdtek, valószínű a nagyon párás, nyirkos időnek kӧszӧnhetően, illetve az Internet szolgáltatás is gyakran megnehezítette a helyzetünket.

Mindent ӧsszegezve, ez a 3 hét rengeteg új ismeretet adott mind szakmai, nyelvi és kulturális téren, életre szóló élményeket, az otthonitól eltérő helyzetek magabiztosabb kezelését, a sokszínűség elfogadását, nagyfokú toleranciát mások iránt, a jószolgálat, a gyengék megsegítésének felemelő érzését, az adományozás fontosságát.

Számunkra, kísérők számára pedig látni tanulóink hozzáállását iskolán kívüli, életszerű helyzetekben, megoldani megoldhatatlannak látszó problémákat, látni őket felnőttként viselkedni külӧnbӧző helyzetekben, igazi tanulás és élmény volt. Bármennyire non-stop munkát, váratlan helyzeteket, szokatlan szituációkat, honvágyat hozott ez a tanulmányút,  mindenki ismeretekben, lelkiekben gyarapodva tér haza. Nehéz volt, de szép és tartalmas időszak!

2013. szeptember 25., szerda

Böbi munkanaplója


Dátum:
2013. szeptember 8.
vasárnap, 1. nap
1. szabadnap
Kiutazás:
Portsmouth


1. Indulás előtt:

Reggel korán, hajnali 4 órára érkeztünk meg a Liszt Ferenc Repülőtérre, ahol a csoport többi részével és a családtagjaikkal találkoztunk. Mindenki eszméletlenül izgatott volt a repülés miatt, és kissé szótlanság jellemezte a társaságot a fáradtságtól, hiszen én személy szerint nem bírtam előző este aludni. A becsekkolás elég hosszú ideig tartott, szinte nem is gondoltuk volna.  Végül feljutottunk a gépre, majd kezdetét vette egy kétórás utazás.

2. Utazás közben:

A repülés nagyon kellemes volt és közben szerencsére nem történt semmi probléma. Felszállás előtt a légiutas kísérők megmutatták vészhelyzet esetén a teendőket, hogy hol találjuk a vészkijáratokat, az oxigénmaszkokat és a mentőmellényeket, majd mindegyiknek megmutatták a használatát. A bemondó az információkat magyarul és angolul is elmondta, majd végül jó utat kívánt mindenkinek. Miután landoltunk, mindenki megvárta saját poggyászát, és megkezdtük az utazásunkat Portsmouth-ba. Kisbusszal vitt minket a Training Vision embere a családhoz, akinél elszállásoltak. Eleinte félve léptünk be a lakásba, de miután megismertük a családot, már láttuk, hogy nincs mitől tartanunk, hiszen nagyon kedvesek és segítőkészek.


3. Szótár:

Seat belt                                                              biztonsági öv
Oxygen mask                                                      oxigénmaszk
Crash                                                                   zuhanás
Wing                                                                   szárny
Cockpit                                                               pilótafülke
Check in                                                              becsekkolás
Service                                                                kiszolgálás
Turbulance                                                          légörvény
Fasten your seat belt                                           kapcsolják be az övet
Turn off your mobile phones                              kapcsolják ki a mobiltelefont4. A mai nap képei:
                                                                     A ház bejáratánál

Dátum:
2013. szeptember 9.
hétfő, 2. nap
1. munkanap
Munkahely:
British Heart Foundation
Szakterület:
Adminisztráció

1. Az elvégzett tevékenységek, feladatok összefoglalása:

Első napunkon a Victoria irodaházba kellett mindenkinek menni tájékoztatóra, ahol Portsmouth város nevezetességeit és történelmét mutatták be nekünk egy power pointos prezentáció keretében, majd a kapcsolattartók tudatták velünk teendőinket. Ezek után felmérték  angol tudásunkat, melyet kérdésekkel teszteltek, végül beosztottak minket leendő munkahelyeinkre. Megmutatták, hogy merre találjuk az orvosi rendelőt, a vasútállomást, és tisztáztuk baj esetén kit kell hívnunk. 9 órától 11 óráig szakmai nyelvórák vették kezdetét. Tesztet töltöttünk ki feleletválasztós kérdésekkel, szövegértéssel és fogalmazással. 11 óra után  következett a munkahelyek megmutatása, melyre elkísértek minket. Elsőként egy interjún vettünk részt. Ezt követően balesetvédelmi oktatást kaptunk, megismerkedtünk a munkatársakkal, valamint bemutatták a munkahelyet.

2. Szerzett tapasztalatok:

A magyarországi balesetvédelmi oktatáshoz képest abból a szempontból volt érdekes, mivel idegen nyelven mondtak el mindent, és nagyon kellett koncentrálni arra, hogy megértsük az instrukciókat. A bolt kevésbé volt rendezett az otthon levőkhöz viszonyítva.  A munkatársak viszont nagyon aranyosak voltak, mindenki kedvesen fogadott minket, és türelmesek voltak, ha egyből nem értettünk meg valamit.3. Szótár:

Mugger                                                                rabló
Benefit                                                                haszon
Extinguisher                                                        tűzoltó készülék
Organization                                                       szervezet
Volunteer                                                            önkéntes
To immolate                                                        feláldoz
Spread                                                                 kiterjesztés
Measure                                                               intézkedés
Grain                                                                   szemcse
To seek after sg                                                   törekszik valamire


4. A mai nap képei:

Drága munkahelyünk

Dátum:
2013. szeptember 10.
kedd, 3. nap
2. munkanap
Munkahely:
British Heart Foundation
Szakterület:
Adminisztratív tevékenység

1. Az elvégzett tevékenységek, feladatok összefoglalása:

Ma délelőtt 9 órától 11 óráig szintén nyelvtanfolyamon kellett lennünk. A munkát 12 órakor kezdtük azzal, hogy végignéztük, melyik bútor hol található. Elsőként próbáltunk jobb kapcsolatot kialakítani a munkatársakkal, szerencsénkre mindenki nagyon pozitívan állt hozzánk. Ezután megfigyelhettük, hogyan történik a bútorok eladása, és hogy az eladók milyen nonverbális eszközöket alkalmaznak a vevőkkel szemben, milyen stílusban beszélnek velük. Betekintést nyertünk a boltban lévő számítógép működésébe, és az azon használt programokba.


2. Szerzett tapasztalatok:

Érdekes volt számomra, hogy a munkahelyen a dolgozók sokkal közvetlenebbek egymással, mint otthon. Nem féltik a pozíciójukat, és megpróbálják a munkanapból kihozni a legtöbbet, így vidáman telik minden ott töltött idő. A vevőkkel mindig kedvesen és udvariasan bánnak. A számítógépen levő program - amely a beérkezéseket és az eladásokat rögzíti - nem különbözik a Magyarországon használtaktól. A boltban rengeteg bútor van, így ha megvásárolják valamelyiket, annak helyére azonnal másik kerül. Megtalálhatók adományozott használt berendezések és újonnan beérkezettek is, amelyeket drágábban adnak el, bár az árak még így is jóval olcsóbbak, mint amit mi megszoktunk.3. Szótár:

Slippers                                                               papucs
Kettle                                                                  vízforraló
Willingly                                                             szívesen
Dockyard                                                            kikötő
Harbour                                                               kikötő
Disabled toilet                                                     mozgássérült wc
Ferry                                                                    komp
Baptist                                                                 baptista
Raft                                                                     tutaj
To propel                                                             hajt

4. A mai nap képei:

Boltban található bútorokról egy kis ízelítő

Dátum:
2013. szeptember 11.
szerda, 4. nap
3. munkanap
Munkahely:
British Heart Foundation
Szakterület:
Admnisztráció

1. Az elvégzett tevékenységek, feladatok összefoglalása:

Reggel 9 órától 11 óráig ismét nyelvtanfolyamon vettünk részt. A mai munka is délben kezdődött. Megismerkedtünk a jelenlegi vezetőnkkel, mivel az üzlet főnöke nyaraláson van, őt majd jövő héten ismerjük meg. Kihívásként azt a feladatot osztották ránk, hogy kaptunk egy dobozt, melyben felragasztható szívecskés kitűzők voltak a British Heart Foundation logójával, ezeket kellett a vevőknek eladni. Megdicsértek minket, mondván, hogy a diákok közül mi adtuk el a legtöbbet. A pénzt jótékonysági célra gyűjtöttük. Számítógépet és egyéb irodai eszközöket is megismertünk. Megmutatták minden eszköznek a használatát. Kapcsolattartásként megkaptuk a vezetőnk telefonszámát, elérhetőségeit. Bármi gond esetén őt kell értesítenünk.


2. Szerzett tapasztalatok:

A vevők szívesen adományoztak pénzt a bolt számára, úgy tűnt, mintha nagyon szeretnék a helyet. Irodai eszközök között szerepelt a nyomtató, a számítógép, az iratmegsemmisítő, a szkenner és a telefon. Mindegyiknek a használatára lehetőséget kaptunk, a magyarországi szakmai gyakorlatnak hála nem volt gondunk a feladatok elvégzésével. Pozitív élményként ért minket, hogy a vezetőnk mindig megdicsért, hogy nagyon jól csináltuk és milyen ügyesek vagyunk. Ez véleményem szerint hasznos része a munkamorál kiépítésének. Nem is meglepő, hogy jó hangulatban telik a munka itt a British Heart Foundation bútorboltjában.


3. Szótár:


Would you like to buy a badge?                         Szeretne vásárolni egy kitűzőt?
Connection                                                          kapcsolat
Delivery                                                              szállítás
Transport                                                             fuvarozás
Warehouse                                                          raktár
Stock                                                                   raktárkészlet
Brand new                                                          vadonatúj
Crucial                                                                 döntő
Strike                                                                   ütés
Adviser                                                               tanácsadó


4. A mai nap képei:

Would you like to buy a badge?


Dátum:
2013. szeptember 12.
csütörtök, 5. nap
4. munkanap
Munkahely:
British Heart Foundation
Szakterület:
Adminisztratív feladatok


1. Az elvégzett tevékenységek, feladatok összefoglalása:


Mai napunk délelőtt 9-11 óráig szintén nyelvtanfolyammal telt el, mely nagyon érdekes volt, a tanár játékos szóbeli feladatokat talált ki nekünk, amivel gyakorolhattuk a kiejtést is. Ezután déltől a bútorboltban töltöttük munkaidőnket. Jelenlegi főnökünk megismertette velünk a cég Szervezeti és Működési Szabályzatát, majd a munkaköri leírásokat. Mikor ezeket megbeszéltük és átnéztük, adminisztrációs feladatokat kaptunk, mellyel fel kellett vinnünk excel táblázatba a beérkező bútorokat. Petrával nagyon jól összedolgoztunk, és könnyen vettük az elénk gördülő akadályokat. Mikor végeztünk, főnökünk megkért minket, hogy nyomtassunk ki árcédulákat és árlapokat.2. Szerzett tapasztalatok:


Az excel táblázatkezelő program használatakor eleinte nehéz volt megbarátkozni az angol nyelvű menüvel és beállításokkal, de kaptunk időt a feladat megoldásához, és ha segítség kellett, bárkit megkérdezhettünk. A Szervezeti és Működési Szabályzat felépítése ugyanolyan volt, mint a Magyarországon látottaké.3. Szótár:

Wedged                                                              beékelt
Hazard                                                                veszély
Flammable                                                           gyúlékony
Deputy                                                                helyettes
Acknowledge                                                      megismerni
Minor                                                                  jelentéktelen
Vessel                                                                  edény
Exceptionally                                                      kivételesen
Narrow                                                                alapos
Disorder                                                              zavar


4. A mai nap képei:

Árcédula nyomtatása

Dátum:
2013. szeptember 13.
péntek, 6. nap
5. munkanap
Munkahely:
British Heart Foundation
Szakterület:
Adminisztráció


1. Az elvégzett tevékenységek, feladatok összefoglalása:

Mint ahogy eddig is, délelőttünk szintén nyelvtanfolyammal telt. Ma is játékos feladatot szánt nekünk a tanárnő, mellyel megismerhettük Portsmouth-t. Kérdéseket válaszoltunk meg egy papíron, melyekre a válaszokat brossúrákból kellett előkeresnünk. Nagyon elszomorodtunk mikor vége lett, mert utolsó napunkat töltöttük vele, és nagyon megkedveltük. Megköszöntük neki a sok segítséget, amit adott nekünk, hogy könnyebben tudjunk boldogulni a számunkra idegen országban. Ezután délre mindenki beért a munkahelyére, és megkezdődött a hét utolsó munkanapja. Kezdetként betekintést nyerhettünk a munkahelyi iratokba, mint például a bérpapírok, jelenléti ív, szabadságolási papírok és munkaszerződések. Ezt követően a bútorok eladásakor kitöltendő iratok megírásában is segítettünk, és ahogy eddig is, ma is sok dicséretet kaptunk. A héten rengeteg új tapasztalatot szerezhettünk, mind a munkában, mind kapcsolatépítés terén.


2. Szerzett tapasztalatok:

Nagyon izgalmas volt megismerni munkahelyünk hivatalos iratait, így némely különbséget is észlelhettünk, mint például, hogy a jelenléti ív kitöltésénél elegendő volt csak a keresztnevet beírni a munkavégzési időtartamhoz. Véleményem szerint ez az egy hét is már nagyon hasznos volt számunkra szakmai szempontból.


3. Szótár:

Spillages                                                              kiszórás
Rear                                                                     hátsó
Freely                                                                  szabadon
Disciplinary                                                         fegyelmi
Deposit                                                                foglaló      
Proceeds                                                              jövedelem
Donation                                                             adomány
Donate                                                                adományozni
Supply                                                                 beszerzés
Jaw                                                                      állkapocsDátum:
2013. szeptember 14.
szombat, 7. nap
2. szabadnap
Kulturális program színhelye:
Portsmouth belváros, Dockyard

1. Ma megtudtam a városról:


Első érdekes információm, melyet megtudtam Portsmouth-ról, hogy egy híres angol író, Charles Dickens 1812. február 7-én itt született. A csoporttal megbeszélt időpont alapján találkoztunk délelőtt, majd a tanárok kíséretével elindultunk felfedezni a várost. Busszal eljutottunk a Dockyard-hoz, ahol sok érdekes látnivalót találtunk. Közelről felfedezhettük a Spinnaker Tower 170 méter magasba nyúló szépségét, mely kivilágítva sötétedéskor még gyönyörűbb látványt nyújt. Továbbá megismerkedhettünk Mary Rose-val, ami VII. Henrik angol király flottájában volt a 16. században. Láthattuk még a Southsea Castle-t, és a Square Tower-t is. Végezetül végigjárhattuk a környékben lévő boltokat és láthattuk a sétányt is.

2. Szerzett kulturális tapasztalatok:


Sok új élménnyel gazdagodtam ezen a héten, jó pár kulturális különbség ötlött a szemembe. Elsőként a közlekedés. A buszokon ülve annyira nem is érintett furán az ellenkező oldalon való közlekedés, viszont gyalogosan már annál inkább. Magyarországon jobbra tartás a jellemző a járdákon, ezt rendszeresen alkalmazni szerettem volna, de nem igazán jutottam vele semmire, hiszen itt ez is fordítva történik.

Másik észrevétel, ami engem jó érzéssel töltött el, ahogy az emberek viszonyulnak egymáshoz. Mindenki kedves a másikkal, minden esetben elnézést kérnek és megköszönnek mindent. Például a helyi járatos buszokon is a sofőr az utasok leszállásakor megköszöni, hogy az adott járattal utaztak. A boltban az eladók végtelenül kedvesek a vevőkkel, egyből segítséget nyújtanak, ha kell.
3. Szótár:

Dockyard                                                            kikötő
Tower                                                                  torony
Naval                                                                   haditengerészeti
Withdrawn                                                          visszavonuló
Demonstrate                                                        demonstrálni
Fortification                                                        erőd
Magnificent                                                         pompás
Exhibition                                                           kiállítás
Promenade                                                          sétány
Heritage                                                              örökség


4. A mai nap képei:

Gyönyörű szökőkút


Dátum:
2013. szeptember 15.
vasárnap, 8. nap
3. szabadnap
Kulturális program színhelye:
Portsmouth nevezetességei

1. Ma megtudtam a városról:

Mai napunk egy kis adag pihenéssel telt a hét szoros menetrendje után. Miután felkeltünk, beszélgettünk a háziasszonnyal és családjával a hetünkről, és hogy hogyan telt. Ezután úgy döntöttünk, hogy kicsit jobban felfedezzük a lakhelyünkhöz közel eső területeket. Láttunk gyönyörű szép parkokat és hihetetlenül egyforma házakat. Legnagyobb akadályunk az volt, hogy kifogtunk egy elég esős napot erre a programra, így sajnálatos módon nem tudtuk igazán kihasználni a szabadidőnket, bár mindent összevetve legalább találtunk olyan helyeket, amiket biztosan meglátogatunk még.


2. Szerzett kulturális tapasztalatok:


Rossz idő lévén sajnos nem voltak emberek az utcákon, így tapasztalatokat sem igazán gyűjthettünk ezen a napon. 


3. Szótár:


Scene                                                                   színhely
Specific                                                               speciális
Edge                                                                    perem
Destination                                                          végállomás
Motorway                                                           autópálya
Domestic                                                             belföldi
Ferry                                                                    komp
Assessment                                                         értékelés
Payable                                                                fizetendő
Tightness                                                             feszülés4. A mai nap képei:

Az említett embléma


Dátum:
2013. szeptember 16.
hétfő, 9. nap
6. munkanap
Munkahely:
British Heart Foundation
Szakterület:
Adminisztráció

1. Az elvégzett tevékenységek, feladatok összefoglalása:


A mai nap kezdeteként megismerkedtünk a vállalat felépítésével, és láthattunk ügyiratmintákat is, mint például a jegyzőkönyvet. Az irodai számítógépen ma sajnos nem kaptunk feladatot. Nyomtattunk és árcédulákat szerkesztettünk, amelyeket elhelyeztünk az újonnan érkezett bútorokhoz. Volt olyan alkalom, amikor a főnöknek kis időre távol kellett lennie, így mi álltunk be a pultba, és segítettünk a vevőknek, ha szükségük volt rá. Mikor volt egy kis időnk, átnéztük a munkanaplót, és bevezettük az eddigi feladatainkat, észrevételeinket. A nap végeztével segítettünk az üzletnek adományt gyűjteni a selyem szivecskék árulásával.


2. Szerzett tapasztalatok:

Eleinte féltünk az új lehetőségek kipróbálásától, mint például hogy a pultba beálljunk, de mikor láttuk, hogy a vevők is milyen türelmesen viszonyulnak hozzánk, megnyugodtunk, és legjobb tudásunk szerint helytálltunk.3. Szótár:

Symptoms                                                           tünetek
Bearing                                                                hordozó
Fatal                                                                    végzetes
Deposit                                                                foglaló
Split                                                                     hasadás
Substance                                                            állomány
Overall                                                                általános
Upper                                                                  felső
Breathing                                                            légzés
Daunt                                                                  megijeszt


4. A mai nap képei:


Munkám végeztével elkapott pillanatok

Dátum:
2013. szeptember 17.
kedd, 10. nap
7. munkanap
Munkahely:
British Heart Foundation
Szakterület:
Adminisztráció

1. Az elvégzett tevékenységek, feladatok összefoglalása:

Ma a munkában megismerkedtünk a cég marketing eszközeivel, többek között a British Heart Foundation hivatalos online oldalával és hirdetésekkel, melyek segítik népszerűsíteni a jótékonysági boltokat, és ezek segítségével az emberek interneten keresztül is adhatnak adományokat, mind pénzbelit, mind tárgybelit. Ezt követően a beérkezett megrendelésekre válaszokat küldtünk, mellyel a cég levelezésébe is betekintést nyerhettünk. Használtuk a beérkező bútorok felvitelére és nyilvántartására szolgáló szoftvert, majd a kimenőket ki is vezettük abból. Ma szintén nyomtattunk árcédulákat, árlapokat, és találkoztunk szállítólevéllel is. A nap végén közösen főnökeinkkel értékeltük a történteket, és hogy mennyire végeztük jól a munkánkat. Szerencsére panasz ma se volt ránk. Végezetül kitöltöttük a munkanaplót is.
2. Szerzett tapasztalatok:


A levelezések során észrevehettük, hogy a céglogó szerepelt a dokumentumokon. A levél formája megegyezett a magyarral, bár a dátumot a nappal kellett kezdeni, majd ezt követte a hónap, végül az év. A cég hivatalos oldala nekem nagyon tetszett, mivel szerintem áttekinthető, minden könnyen megtalálható rajta, és a szükséges információk elérése sem okoz gondot. A hirdetések a piros szín használatától feltűnőek. Véleményem szerint ezek a jótékonysági boltok nagyon hasznosak. Ezáltal, mint ahogy a bútorboltban is, az emberek nemcsak pénzt adnak a rászorulók megsegítésére, hanem nem használt berendezéseiket is rendelkezésre bocsátják, amiket lehet, hogy más szívesen felhasznál. Fontosnak tartom ezt az összetartást az emberek részéről.3. Szótár:

Confidential                                                        bizalmas
Refurbish                                                            kifényezett
To arrange                                                           elintéz
Upholstered                                                        kárpitozott
Sufficient                                                            elégséges
Permanently                                                        folyamatosan
Refund                                                                visszatérítés
To maintain                                                         fenntart
Investigate                                                          megvizsgál
Clearance                                                            kiárusítás
Dátum:
2013. szeptember 18.
szerda, 11. nap
8. munkanap
Munkahely:
British Heart Foundation
Szakterület:
Adminisztrációs feladatok

1. Az elvégzett tevékenységek, feladatok összefoglalása:


Ma foglalkoztunk iratok érkeztetésével és szortírozásával. Mindegyiket át kellett adnunk annak a személynek, akinek címezték. Megrendeléseket és kérelmeket is szerkesztettünk, melybe beletartozott a megírásuk és a formázásuk a hivatalos formák alkalmazása szerint. A lejárt, elrontott és nem használt iratokat, papírokat az iratmegsemmisítő segítségével selejteztük. Továbbá árcédulákat nyomtattunk és helyeztünk el az érkezett és kint a boltban elhelyezett bútorokra. Munkaidőnk utolsó órájában értékeltek minket, és közösen kitöltöttük a munkanaplót a napi teendőinkkel.
2. Szerzett tapasztalatok:


Megfigyeltem a mai nap során, hogy a boltban szereplő árcédulák a magyarországiakhoz képest más formában jelentek meg. Nagyok, az ár központi helyen van elhelyezve rajtuk jól láthatóan, nagy betűkkel. Felette megnevezve maga az áru. Szerepel rajta, hogy mennyi garanciát adnak rá, és hogy a beszállítók által tesztelt áruról van szó. Probléma esetén pedig bátran forduljanak a személyzet bármely tagját. Legalul a bal alsó sarokban feltüntetik a cég logóját.

A megrendelések és a kérelmek hivatalos formájánál nem észleltem különbséget a dátumozást kivéve, amit már említettem a tegnapi nap folyamán.

Pozitív meglepetés is ért ma. Úgy gondoltam, hogy a vidám hangulat és a szívélyes fogadtatás csak kezdetleges volt, és majd biztosan elmúlik. Ezzel szemben a hangulat továbbra is nagyon kellemes, minden dolgozó vidám, és látszik, hogy mindenki próbálja a napból a lehető legjobbat kihozni.


3. Szótár:

Failure                                                                 hiba
Occasion                                                             alkalom
Retreat                                                                visszavonultság
Tax                                                                      adó
Scheme                                                                összeállítás
Commute                                                            ingázás
Grief                                                                    szomorúság
Attendance                                                         kiszolgálás
Adaptation                                                          alkalmazás
Certificate                                                           igazolás

4. A mai nap képei:

Munka kӧzben

Dátum:
2013. szeptember 19.
csütörtök, 12. nap
9. munkanap
Munkahely:
British Heart Foundation
Szakterület:
Adminisztráció


1. Az elvégzett tevékenységek, feladatok összefoglalása:


Mai munkanapunk nem sokban különbözött a tegnapitól, több iratszerkesztési feladatunk is volt. Megfigyelhettük a reklamációs levelek formáját, segítettünk válaszolni rájuk, megszerkesztettük őket a hivatalos formának megfelelően. Miután végeztünk velük, megkértük a főnökünket, segítsen átnézni és megbeszélni velünk az esetleges hibákat, hogy legközelebb ezek már ne jelenjenek meg. Minden beérkezett levelet iktatnak a cég saját iktatóprogramjában. Árcédulák nyomtatására és kihelyezésére szintén sor került a mai napon. Segítettem egy marketinges feladatban is, ami azt tartalmazta, hogy az árcédulák milyen változtatással hívhatnák fel magukra a figyelmet. Kitűzőket is árultunk ma a boltban nézelődő vevőknek, és elmondhatjuk, hogy ma is sikeres napot zártunk.2. Szerzett tapasztalatok:

Mikor a reklamációs levelekkel foglalkoztunk, rádöbbentem, hogy a bolt nagyon jól végzi a munkáját, hisz ritkán érkeznek ilyen jellegű dokumentumok a céghez. A vevőkkel nagyon udvariasak, mindig előtérbe helyezik őket, segítenek nekik, amiben csak tudnak. A jó hangulat sosem marad el, mivel minden reggel érdeklődve kérdeznek meg minket, hogy érezzük magunkat, vagy épp hogy telt az előző napunk. A marketinges feladatnál előkereshettem rejtett kreativitásomat, ami nem is volt olyan nehéz, mint eleinte gondoltam.3. Szótár:

Deputy                                                                helyettes
Belonging                                                            tartozó
Warranty                                                             jótállás
Justice                                                                 igazság
Assembly                                                            összejövetel
Suspicion                                                             gyanú
Distinctly                                                            eltérően
Lounge                                                                társalgó
Ensure                                                                 biztosít
Nearest                                                                legközelebbi

4. A mai nap képei:

Cédula elhelyezése

Dátum:
2012. szeptember 20.
péntek, 13. nap
10. munkanap
Munkahely:
British Heart Foundation
Szakterület:
Adminisztráció

1. Az elvégzett tevékenységek, feladatok összefoglalása:

Mint minden reggel, ma is időben megérkeztünk munkahelyünkre. Miután elrendeztük magunkat, megkérdeztük főnökünket, mi lesz a mai feladatunk. Használhattam ma a cég iktatóprogramját, melyben a szervezethez beérkező és kimenő iratokat vezettem fel. Eleinte kis mértékben nyelvi nehézségekbe ütköztem, hisz nagyon nehéz hozzászokni, hogy minden idegen nyelven van, de ha segítséget kértem nagyon szívesen álltak a rendelkezésemre a munkatársak.

Szórólapokat is szerkesztettünk Petrával a mai nap folyamán, melyben kreativitásunkat teljes mértékben szabadon engedhettük. Továbbá bejövő és kimenő számlákkal is foglalkozhattunk, mellyel a szervezet pénzügyi életébe is betekintést nyertünk.2. Szerzett tapasztalatok:

Nap mint nap észreveszem, egyre jobb érzéssel tölt el, hogy segítségünkkel emberek életét mentjük meg, mint például a kitűzők árulásával is, melyek 1 fontba kerülnek. Véleményem szerint Magyarországon is szükség lenne ilyen jótékonysági boltokra, hogy az emberek más módon is segíteni tudjanak a rászorulóknak, mivel így egyfajta összetartás is kialakulhat kӧzӧttük. Boldog vagyok, hogy ehhez a céghez kerültem gyakorlatra, hisz sokszor látok nehezebb helyzetben levő embereket, és így rájövök, hogy mennyivel jobb helyzetem van, mint nekik.


3. Szótár:

Essential                                                             lényeges, alapvető
Miracle                                                                csoda
Trial                                                                     vizsgálat
Surveyor                                                             ellenőr
Pattern                                                                minta
Whilst                                                                 amíg
Feature                                                                jellegzetesség
Succour                                                               segítő
Vital                                                                    fontos, alapvető
Epic                                                                    hősies


4. A mai nap képei:

Jelenléti ív kitöltése közben

Dátum:
2013. szeptember 21.
szombat, 14. nap
4. szabadnap
Kulturális program színhelye:
Portsmouth


1. Ma megtudtam a városról:


Szombati napom pihenéssel telt, hiszen csoportunk nagy része Londonba ment kirándulni tanárainkkal, így ezt a napot magamra tudtam szánni. Ramival elég későn keltünk fel, majd Bogival összefutottunk a városközpontban. Ruhákat, ajándékokat vásároltunk. Ezzel a tevékenységgel bő másfél óra eltelt, majd beültünk egy étkezdébe, és beszélgettünk. Rengeteg mesélnivalónk volt, mivel nem egy házban lakunk vele. Mindegyikünknek eszébe jutottak az otthoniak, és próbáltunk segíteni egymásnak, hogy enyhítsük honvágyunkat.

Miután hazaértünk, izgatottan vártuk új lakótársainkat, mivel előző este megtudtuk, hogy három német lány és egy olasz fiú fog még ideköltözni kis időre. Mikor megjöttek bemutatkoztunk, és kérdezgettük őket honnan jöttek, milyen céllal érkeztek Angliába.2. Szerzett kulturális tapasztalatok:


Azt tapasztaltam a német és az olasz diákokkal való találkozáskor, hogy a lányok lassan, megfontoltan igyekeztek beszélni, az olasz fiú pedig mentalitásához híven pörgősen kommunikáltak.

Mindegyikőjük nagyon kedves volt, bár elég fáradtak, hiszen éjszaka érkeztek a szállásra. Számomra nagyon izgalmas volt, hogy más nemzetiségű diákokkal is beszélhettem, nemcsak britekkel.
3. Szótár:


Snappy                                                                energikus, lendületes
Pridefully                                                            büszkén
Escort                                                                 kísérő
Flamboyant                                                         rikító
Opulent                                                               bőséges
Skyscaper                                                            felhőkarcoló
River                                                                   folyó
Soak                                                                    ázás
Joyful                                                                  vidám
Charge                                                                költség


4. A mai nap képei:

Gyönyörű sorház

Dátum:
2013. szeptember 22.
vasárnap, 15. nap
5. szabadnap
Kulturális program színhelye:
Portsmouth

1. Ma megtudtam a városról:

Mivel tegnap kipihentük magunkat, úgy döntöttünk, ma nyakunkba vesszük a város egy részét. Bogival a központban találkoztunk, és elindultunk Old Portsmouth-ba. Első úticélunk a Royal Garrison Church volt. Kívülről nem volt olyan mutatós, minket mégis lenyűgözött a látványa és a templomot övező csodálatosan zöld fű.

Továbbhaladva a part mentén megpillantottunk a távolban egy vidámparkot, és közös megegyezéssel felkutattuk. Rengeteg játék és jónéhány szerkezet volt, amire fel lehetett ülni Token-ekért cserébe. Mi természetesen a hullámvasutat próbáltuk ki, mely hatalmas élmény volt mindannyiunk számára. Az adrenalin töltet után folytattuk utunkat a Square Tower-hez, majd a Round Tower-hez. Ezt követően eljutottunk a Portsmouth Catherdal-ig, ami gyönyörű volt. Bent csodás díszek ékesítették a falakat. A Biblia egy aranyozott sas formájú tartón pihent.

A rengeteget séta után beesteledett, így mindenki úgy gondolta, ideje hazatérnünk  kipihenni ezt a rengeteg új látványt, ami fogadott bennünket.


2. Szerzett kulturális tapasztalatok:

Bejárva a várost sok olyan épülettel találkoztam, melyeket Magyarországon nem látni. A tengerpart hihetetlenül rendezett és tiszta, a sorházak gyönyörűek.

Életem első hullámvasutas élménye elég megrázó volt, mivel elképzelésem sem volt arról, milyen érzés lesz, bár örülök, hogy kipróbáltam.

A Round Tower után el akartunk jutni a Spinnaker Tower-hez, mivel láttuk, nincs messze, bár ez nem volt annyira egyszerű mint gondoltuk, hisz itt Portsmouth-ban különösen sok a zsákutca.


3. Szótár:

Roller coaster                                                      hullámvasút
Token money                                                      játékpénz
Ranks                                                                  legénység
Abbey                                                                 apátság
Convent                                                              szerzetesrend
Explore                                                                felfedezni
Fortress                                                               erőd, erődítmény
Protecting                                                            biztonsági védelem
Reputation                                                          hírnév
Winged                                                               szárnyas


4. A mai nap képei:

Royal Garrison Church

Dátum:
2013. szeptember 23.
hétfő, 16. nap
11. munkanap
Munkahely:
British Heart Foundation
Szakterület:
Adminisztráció

1. Az elvégzett tevékenységek, feladatok összefoglalása:

Utolsó héten első munkanapunkat egyből munkaidő nyilvántartó lapok megfigyelésével töltöttük, majd rendszereztük azokat időrend szerint, ezután nyomtatnunk kellett pár darabot belőlük és a jelenléti ívekből. A nyomtató használatát már tökéletesen megtanultuk, hiszen  sokat dolgoztunk vele. A munkaidő nyilvántartó lapra felvezettük a dolgozók nevét, majd spirálozóval lefűztük.

A szervezeten belül nincsenek jelen az alá- és fölérendeltségi viszonyok a munkatársak között. A főnök és beosztott közötti kapcsolat nagyon barátságos, tiszteleten alapuló, ami szerintem kellemes légkört biztosít az ideális munkavégzéshez. Kívülről az látszik, mintha mindenki azonos beosztásban dolgozna.
2. Szerzett tapasztalatok:

Számomra meglepő volt, mikor először tapasztaltam ezt a fajta főnök-beosztott kapcsolatot. Magyarországon az emberek szeretik fitogtatni a hatalmukat, itt viszont ellenkező a helyzet. Mindenki figyelmet fordít a másikra, és tudják, így kellemesebb légkör alakul ki, ezáltal mindenki szívesebben dolgozik.
3. Szótár:


Parsley                                                                petrezselyem
Lawn                                                                  pázsit
Nip                                                                      csat
Stamina                                                               kitartás
Scheme                                                               létesítmény
Frame                                                                  szervezet
Discard                                                               hulladék
Damp                                                                  dohos        
Widen                                                                 kibővül
Restrict                                                               korlátoz
4. A mai nap képei:

Napi értékelésre várva

Dátum:
2013. szeptember 24.
kedd, 17. nap
12. munkanap
Munkahely:
British Heart Foundation
Szakterület:
Adminisztráció


1. Az elvégzett tevékenységek, feladatok összefoglalása:


Mai napunkat reggelivel nyitottuk a munkahelyen, mivel negyed órával előbb beértünk. Ezután lementünk beírni magunkat a jelenléti ívbe, majd a múltkor elkészített szórólapokat nyomtattuk ki.

Szállítóleveleket néztünk meg és töltöttünk ki, miután megmutatták, hogyan kell. Ezekkel kapcsolatos számlákat is kezeltünk.

Kimutatásokat készítettem, az eladott kitűzők által befolyt pénzösszegekből, melyet naponta gyűjtenek az önkéntesek.

A nap végén adatokat rögzítettünk Excel táblázatba, melyeket összesítve kellett elküldenünk a főnöknek.2. Szerzett tapasztalatok:


Mostanra észrevettük Petrával, hogy a munkatársaink egyre jobban feloldódnak környezetünkben, amit egy részről sajnálunk, mert kezdünk teljesen beépülni a szervezet mindennapi életébe, másrészről nagyon örülünk neki, mivel így többet tudunk beszélgetni és ezáltal gyakorolni az angol nyelvet.

Nap mint nap kapunk olyan feladatot, ami kihívást nyújt számunkra. Ma a szállítólevelekkel kapcsolatos számlák kitöltésénél nagyon izgatottak voltunk, hogy sikeresen megoldjuk-e a feladatot, de végül nem volt gond vele.


3. Szótár:


Narrow                                                                elfogult, korlátolt
Angina                                                                szívgörcs
Indigestion                                                         emésztési zavar
Hereditary                                                          örökletes
Establish                                                             létrehoz
Struck                                                                 odavág
Grief                                                                   fájdalom
Counsellor                                                          tanácsadó
Guideline                                                            irányelv
Gender                                                                nem4. A mai nap képei:

Tréfás reklám a boltban


Üdv, Böbe